Att kunna erjbuda våra patienter perfekt och personlig plastikkirurgisk behandling är vår högsta prioritet. Vi är väl medvetna om hur viktigt det är att vara nöjd med sin närvaro och hur detta påverkar ens närvaro. Numera har nästan alla möjlighet att förbättra sitt utseende, självförtroende och självkänsla. Tack vare vår personal får du bäst specialistvård anpassad till dina behov.

Alltfler ingrepp utförs med lokalbedövning så att man inte behöver stanna kvar länge på kliniken. De flesta sker den dag då patienten kommer till oss, efter konsultationen med kirurgen där man fastställer en behandlingsplan anpassad till patientens förväntningar. I priset ingår: konsultation, blodprovning, lokalbedövning eller narkos, mediciner, sjukhuskläder, övernattning på kliniken (efter ingrepp med lokalbedövning) samt läkarkontroller.

Vår offert är inte bara för kvinnor som vill förbättra sitt utseende utan även för män som kan välja mellan många ingrepp från vårt utbud. Ni får gärna titta på vår offert nedan. Kontakta oss ifall ni är intresserade av ett ingrepp som inte finns med på listan.

Please, note that the final results depend not only on the surgeon, but also the anatomical conditions of the patient and healing process.

If a patient is not satisfied with the results from the surgery and from the medical point of view there is a possibility to correct it, we offer corrective procedure free of charge. However, the patient needs to pay for flights, accommodation, etc. on his/her own.